L’IPC avançat registra una taxa interanual al mes de maig del 2020 del +0,6%

gràfic de l'evolució de la variació anual de l'IPC
Evolució de la variació anual de l’IPC

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de maig del 2020 és del +0,6%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas
de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes d’abril (+0,3%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de maig del 2020 se situa al -1,0%. En cas de confirmar-se disminuiria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes d’abril.

L’IPC avançat de França del mes de maig del 2020 se situa al +0,2%. En cas de confirmar-se disminuiria una dècima respecte a la variació registrada al mes d’abril.

TOTES LES NOTÍCIES