Les matriculacions augmenten un 30% al juliol, però cauen en proporció similar en l’acumulat del 2020

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: ARXIU

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 506, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del +29,7% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives: “Altres” amb un +71,4%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +57,5% i “Turismes” amb un +25,5%. Per contra, “Camions i Camionetes” amb un -16,2% presenta una variació negativa.

Les matriculacions de vehicles de gener a juliol del 2020 han estat 1.852, un -29,3% en comparació al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 2.621 vehicles. Tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i camionetes” un -34,9%, “Turismes” un -32,6%, “Altres” un -27,9% i “Motocicletes i ciclomotors” un -15,6%.

Les matriculacions de vehicles dels últims dotze mesos han estat 3.750, el que representa una variació percentual negativa del -14,8% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.399 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Altres” amb un -20,6%, “Turismes” amb un -17,9%, “Camions i Camionetes” amb un -6,2% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -5,0%.

 

Per tipus d’energia
Aquest mes han tingut variacions positives: “Gasolina” amb un +21,3% i “Gasoil” amb un +19,4%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 10, 3 més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 33, 27 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 19, és a dir, 10 més que al mateix mes de l’any anterior.

De gener a juliol del 2020, s’han matriculat un total de 543 vehicles de “Gasoil”, un -32,5% comparat amb el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als vehicles de “Gasolina”, en els set primers mesos de l’any se n’han matriculat un total de 1.117, el que equival a una variació del -33,7% amb respecte al mateix període de l’any anterior.

Durant els darrers dotze mesos i en comparació amb el període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -18,5% (-506 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -12,4% (-173 vehicles). En la resta de categories, s’han matriculat 87 vehicles “Sense carburant”, 64 vehicle “Elèctrics 100%”, 100 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 23 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 15 i 1, respectivament.

 

Dades ajustades
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a la baixa, tot i que positiva, situant-se aquest mes de juliol en un +9,9%.
El grup de “Turismes” mostra una tendència a l’alça, i al mes de juliol es situa en un +7,6%. En quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, i es situa en aquest mes de juliol en un +0,9%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de juliol en un +13,9%. Pel que fa el grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos i se situa en aquest darrer mes de juliol en un +4,9%.