L’entrada de visitants creix un 4,1% durant el 2021

El mirador solar de Tristaina
El Mirador Solar de Tristaina. Foto: Ordino Arcalís

Andorra ha registrat l’entrada de fins a 5.422.415 visitants al llarg del 2021, dels quals 1.948.848 han estat turistes i 3.473.567 excursionistes. Segons publica aquest dijous el departament d’Estadística, l’entrada de visitants durant l’any passat presenta un increment del 4,1% en relació amb l’any 2020, ja que tant els turistes com els excursionistes s’han incrementat un 4,2% i un 4,1% respectivament.

Per país de residència, cal destacar que els visitants d’altres procedències augmenten un 8,1%, seguit dels visitants espanyols i dels francesos, que creixen un 6,2% i un 1,5% respectivament en relació amb les dades acumulades del 2020.

D’altra banda, al llarg del mes de desembre del 2021 han entrat al país fins a 611.171 visitants, dels quals 308.947 han estat excursionistes (50,6%) i 302.224 turistes (49,4%). Si es comparen aquestes dades amb el desembre del 2020, el nombre de visitants presenta un augment del 189,7%. En concret, el nombre de turistes incrementa excepcionalment amb un 859,5%, mentre que el d’excursionistes presenta un increment d’un 72,1%.

Aquesta pujada està influenciada per l’entrada de visitants espanyols (+1.004,6%), els quals presenten un augment tant dels turistes com dels excursionistes, amb un 1.348,4% i un 715,5%, seguits pels visitants d’altres procedències i dels visitants francesos amb un augment del nombre de visitants d’un 265,2% i del 16,9% respectivament.

 

Entrada de vehicles

El departament d’Estadística també informa que durant aquest passat mes de desembre han entrat al país 339.497 vehicles, fet que suposa una variació percentual positiva respecte del mes de desembre de l’any anterior del 90,7%. El total de turismes presenta un increment del 94,2% i el de vehicles pesants del 15,2%.

Els turismes procedents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 152,8%, mentre que pels provinents de França, la variació ha estat d’un 21,7%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 15,4% per la frontera hispanoandorrana. En relació amb la francoandorrana, la variació ha estat d’un +13,1%.

En global, durant el 2021 van entrar al país 3.281.823 vehicles, un +12,4% respecte de l’any anterior. Els vehicles procedents d’Espanya van augmentar en un 19,2% mentre que els de França van disminuir en un 0,3%.

Cal destacar que la variació del +12,4% és deguda al fet que la xifra de vehicles entrats al país l’any 2020 va ser atípica a causa de la situació de pandèmia i va disminuir un 31,2% respecte de l’any anterior. Si es realitza una comparativa més realista de les dades totals del 2021 amb les del 2019, la variació és negativa, concretament d’un -22,6%.

TOTES LES NOTÍCIES