La quota especial d’estiu s’amplia amb 400 autoritzacions temporals més

Un treballador d'una cafeteria
Foto d’arxiu d’una treballadora en una cafeteria

Aquest dilluns s’ha aprovat el Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals del sector hoteler per a la temporada d’estiu del 2022. Aquest text modifica la quota per al període d’estiu que es va autoritzar, per primer cop, el 18 de maig d’enguany amb un contingent de 700 permisos.

Dividits en 650 corresponen a autoritzacions d’immigració temporals i 50 a autoritzacions de treball temporal fronterer. Una xifra inicial que com és habitual, es podia ampliar en un 30%. A data d’avui, ja s’han atorgat les 700 autoritzacions possibles i, ha quedat exhaurit el nombre global d’autoritzacions que podien ser acordades mitjançant el reglament del maig, inclosa l’ampliació excepcional possible de 210 permisos extres.

Davant aquesta situació, –motivada fonamentalment per una reactivació del sector de hoteler i, turístic en general– el Govern ha aprovat aquest dilluns l’ampliació de la quota especial d’estiu amb 400 autoritzacions més (350 de les quals són per a treball temporal i 50 per a treball fronterer). Aquesta xifra és ampliable un 30%.

De la mateixa manera que en les autoritzacions atorgades a l’empara de les quotes del reglament del 18 de maig, els permisos pertanyents a aquesta ampliació tindran una vigència fins al 31 d’octubre del 2022. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà també a partir de l’entrada en vigor del reglament i s’acabarà el 15 de setembre d’enguany.

El reglament està obert a totes les empreses del sector de l’hoteleria i la restauració. Es recorda que l’aprovació de la quota especial d’estiu ha requerit una modificació legislativa de l’article 26 de la Llei qualificada d’immigració, limitada en el temps, de manera que els treballadors que han estat titulars d’una autorització temporal durant la temporada d’hivern 2021/2022 poguessin optar també a sol·licitar una autorització d’aquesta quota, així com en la propera quota per la temporada d’hivern 2022/2023. Aquesta modificació va ser aprovada pel Consell General el 7 d’abril del 2022.

El Reglament d’ampliació s’ha publicat avui mateix en un BOPA extraordinari.

TOTES LES NOTÍCIES