La quota especial d’estiu s’amplia amb 300 autoritzacions temporals més

Un cambrer
La quota especial d’estiu afecta al sector hoteler (Pexels)

El Govern ha aprovat aquest dilluns el Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals del sector hoteler per a la temporada d’estiu del 2022.

Aquest text modifica la quota per al període d’estiu que es va autoritzar, per primer cop, el 18 de maig d’enguany amb un contingent de 700 permisos, dividits en 650 corresponen a autoritzacions d’immigració temporals i 50 a autoritzacions de treball temporal fronterer. Una xifra ampliable, com sempre, en un 30%, arribant fins a 910 autoritzacions.

Hi va haver un total de 910 permisos que es van esgotar. Amb aquest motiu, el 13 de juny el Consell de Ministres va aprovar un primer reglament d’ampliació amb 400 autoritzacions més (350 de les quals són per a treball temporal i 50 per a treball fronterer). Aquesta xifra també era ampliable un 30%, arribant fins a 520.

Així doncs, es van assolir un total de 1.430 autoritzacions –mitjançant el reglament inicial i el d’ampliació– que a data d’avui ja s’han exhaurit. Davant aquesta situació, –motivada fonamentalment per una reactivació del sector de hoteler i, turístic en general– el Govern ha aprovat aquest dimecres l’ampliació de la quota especial d’estiu amb 300 autoritzacions més (250 de les quals són per a treball temporal i 50 per a treball fronterer). Aquesta xifra també és ampliable un 30%.

De la mateixa manera que en les autoritzacions atorgades a l’empara de les quotes del reglament del 18 de maig, els permisos pertanyents a aquesta ampliació tindran una vigència fins al 31 d’octubre del 2022. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà també a partir de l’entrada en vigor del reglament i s’acabarà el 15 de setembre d’enguany.

El reglament està obert a totes les empreses del sector de l’hoteleria i la restauració. Es recorda que l’aprovació de la quota especial d’estiu ha requerit una modificació legislativa de l’article 26 de la Llei qualificada d’immigració, limitada en el temps, de manera que els treballadors que han estat titulars d’una autorització temporal durant la temporada d’hivern 2021/2022 poguessin optar també a sol·licitar una autorització d’aquesta quota, així com en la propera quota per a la temporada d’hivern 2022/2023.

Aquesta modificació va ser aprovada pel Consell General el 7 d’abril del 2022. El Reglament d’ampliació es publica avui mateix en un BOPA extraordinari.

TOTES LES NOTÍCIES