La pressió fiscal de l’any 2022 creix més de 2 punts respecte al 2021

Taxes i impostos
Taxes i impostos (iStock)

A partir de l’estimació avançada del PIB nominal de l’any 2022 i el tancament dels ingressos tributaris d’aquest mateix any, ja es pot avançar la pressió fiscal resultant. Segons el principi de meritació, la pressió fiscal per a l’any 2022 se situa en el 26,9%, amb un increment de 2,2 punts percentuals respecte a l’any 2021 (24,7%).

Els impostos sobre la producció i les importacions incrementen un +35,5% respecte a l’any 2021, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni incrementen un +22,7% i les cotitzacions socials incrementen el +12,9% respecte a l’any anterior.

El conjunt dels impostos experimenta l’any 2022 un augment del +23,5% alhora que el PIB incrementa un +13,4%.

L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua sent a càrrec principalment de la imposició indirecta mantenint-se amb el 40,5% el que representa 3,6 punts percentuals més que l’any anterior. Per contra, l’aportació de la imposició directa a la pressió fiscal és del 23,1%, una dècima percentual per sota respecte l’any anterior. Les cotitzacions socials aporten el 36,5%, el que suposa 3 punts i 4 dècimes menys que l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES