La majoria permet aprovar els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes del 2017 i 2018

Grup parlamentari Liberal.
Grup parlamentari Liberal. Foto: Demòcatres

Els vots favorables dels tres grups de la majoria -Demòcrata, Liberals i Ciutadans Compromesos – han servit per a aprovar els informes de fiscalització del Tribunal de Comptes corresponents als exercicis del 2017 i 2018. A més, han volgut agrair públicament la tasca que fa el personal del Tribunal de Comptes per fiscalitzar la gestió econòmica, financera i comptable de tota l’Administració pública, entitats i partits polítics.

Les crítiques de l’oposició no han faltat. Des de Terceravia + Unió Laurediana + Independents han votat en contra perquè s’està incomplint la llei en presentar fora de termini la liquidació dels comptes. En aquest sentit, el conseller general Joan Carles Camp ha recordat que “avui 29 d’octubre del 2020 hauríem d’estar aprovant la liquidació de l’exercici 2019 i aquesta liquidació hauria d’estar acompanyada d’una auditoria global de gestió econòmica de l’últim mandat polític”.

A més, el conseller general de Terceravia ha recordat que els comptes de l’Agència Financera Andorrana (AFA) del 2016 encara no s’han aprovat i ha demanat a la Síndica General poder examinar i votar en seu parlamentària la liquidació dels comptes de l’AFA. “Per tant creiem que en l’ordre del dia d’avui manca un punt i aquest seria l’aprovació, o no, de les liquidacions”, ha afegit Camp.

Entre altres arguments per votar negativament, el conseller de Terceravia ha remarcat que és “perquè els que teniu la governabilitat, no us ha interessat destinar mitjans als òrgans de control intern i extern. A les recomanacions del Tribunal em remeto”. En aquest sentit ha incidit en la necessitat de dotar de més recursos l’entitat fiscalitzadora: “amb agrair la tasca del Tribunal de Comptes, no hi ha prou. Si no que els hem de donar més eines perquè puguin funcionar: més pressupost per contractar personal i per fiscalitzar la feina dels estaments públics“.

D’altra banda, Joan Carles Camp ha recordat que “això no va de dèficits o superàvits. Això va de transparència, d’eficiència i de respecte a les lleis. Els nostres ciutadans han de complir amb les obligacions i els nostres governants se les passen per alt”. En aquest sentit, el conseller de Terceravia hi ha subratllat que “el superàvit del qual parla el Ministre és un baix grau d’execució de les inversions previstes per Govern. Aquest presenten uns pressupostos magnífics, que després no executen al complet i tanquen amb superàvit. Ara bé, la despesa de funcionament, puja”.

Per la seva part, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha abstingut “No podem donar suport a comptes dels quals desconeixem la seva realitat. En alguns casos manca informació i en altres tenen implicacions polítiques”, ha explicat el president del Grup Parlamentari, Pere López, que ha encoratjat al Govern a fer els passos pertinents que clarifiquin quin és el paper de cada institució, en la fiscalització dels comptes i diners públics.

El vot dels socialdemòcrates no suposa en cap cas una qualificació de la tasca dels membres del Tribunal de Comptes, i així ho ha deixat clar al final de la seva intervenció el cap de l’oposició, Pere López, estenent novament la mà a Govern per treballar conjuntament amb totes les forces un canvi normatiu de la llei del Tribunal de Comptes: “Dotem el Tribunal de Comptes de més recursos, capacitats i que s’aclareixin competències de fiscalització. No ajornem més aquest debat”, ha demanat Lòpez.

Tot i no obtenir les mots favorables dels grups de la oposición el conseller general Demòcrata David Montané ha volgut resaltar la “tendència positiva” pel que fa a la reducció de les observacions que fa el Tribunal en les seves fiscalitzacions. També ha ressaltat que la majoria de les entitats compleixen “de forma raonable amb la legislació relativa al control dels fons públics”. A la vegada, però, ha instat el Govern a prendre les accions necessàries per a aquelles entitats que no ho fan.

En aquest sentit, i recollint l’anunci fet pel ministre de Finances, Eric Jover, ha compartit la necessitat que cal dotar de més recursos econòmics el Tribunal de Comptes per a la contractació d’auditories externes i, si pot ser, ja en el pressupost de l’any vinent.

TOTES LES NOTÍCIES