La demanda d’electricitat disminueix un 1,6% el mes de febrer respecte al del 2019

Una estació transformadora de Feda

El consum elèctric d’Andorra durant el mes de febrer del 2020 ha estat de 55,5 GWh, una xifra que representa una disminució de l’1,6% respecte al mateix mes de l’any passat.

D’altra banda, el consum elèctric acumulat durant el 2020 ha estat de 120,2 GWh, és un 2,4% de menys respecte al mateix període de l’any 2019.

Pel que fa a la producció pròpia d’electricitat, Andorra ha generat 10,9 GWh entre la producció hidràulica (7,7 GWh) i la producció d’origen tèrmic (3,2 GWh), dels quals 2,0 GWh han estat produïts pel Centre de Tractament de Residus i 1,2 GWh per la Central de Cogeneració de Soldeu, el que representa el 19,8% del consum total d’Andorra. La producció fotovoltaica ha estat de 57 MWh.

Les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 113,8 MW i es va produir el 19 de febrer a les 11.00 h.

TOTES LES NOTÍCIES