La Covid-19 fa incrementar un 15,3% la despesa pública en salut al 2020

Gràfic d'evolució de la despesa pública en salut dels darrers anys
Gràfic d’evolució de la despesa pública en salut dels darrers anys. Font: Departament d’Estadística

La despesa pública en salut al Principat d’Andorra -incloent la despesa sanitària finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general, la despesa sanitària del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses en matèria de salut pública de l’Administració central- va ser de 151,4 milions d’euros l’any 2020, el que representa un augment del +15,3% respecte a l’any 2019.

Aquesta xifra representa el 17,8% del liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), 1,5 punts percentuals més en relació a l’exercici anterior, i suposa el 6,0% del PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 1.941€ envers els 1.694€ de l’any 2019.

Aquest increment de les despeses s’explica pels augments relatius a les despeses en serveis de salut pública que incrementen en 14,87 milions d’euros (transferències del SAAS pels efectes de la pandèmia provocada pel SRAS-coV-2), els productes farmacèutics que incrementen en 5,6 milions d’euros i els serveis hospitalaris generals que augmenten en 4,73 milions d’euros respecte a l’any 2019, tot degut principalment a les accions dutes a termes pels efectes del SARS-CoV-2.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES