La CASS porta abonats 2,8 milions d’euros en baixes per la Covid-19

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: ARXIU

La CASS ha abonat enguany 2,8 milions en baixes relacionades amb la Covid-19.

Concretament, s’han cobert 4.400 aturs per incapacitat o per aïllament en ser contactes. Aquests aturs representen més de 60.000 dies de baixa.

Per altra banda, les despeses sanitàries en els primers nou mesos de l’any han estat de prop de 70 milions. Això representa una disminució d’un 4% respecte del mateix període del 2019.

En canvi, les despeses de prestacions econòmiques han augmentat respecte l’any passat i el motiu principal han estat les baixes relacionades amb la Covid-19.

TOTES LES NOTÍCIES