La campanya contra la precarietat energètica atén 88 famílies el 2019-2020

edifici de pisos
Edifici de pisos. Foto: Arxiu

El Govern ha aprovat la campanya contra la precarietat energètica 2020-2021, que té l’objectiu de garantir els recursos adients a aquelles persones o famílies que no puguin assumir la despesa econòmica per fer front a les necessitats energètiques de la seva llar. La campanya comprèn un període de 181 dies a partir de l’1 de novembre d’enguany, finalitzant el 30 d’abril del 2021. Aquest temps, però, es pot veure incrementat en funció de la situació climatològica

En aquest marc, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha aprofitat per presentar el balanç de la passada campanya, que va atendre 88 famílies (175 persones) entre l’1 de novembre del 2019 i el 30 d’abril del 2020. Entrant al detall, 39 són famílies unipersonals; 33 són famílies monoparentals; 7 són parelles i 9 són famílies nuclears.

Del total dels 175 individus que formen aquestes famílies, hi ha 15 persones amb discapacitat; 64 menors d’edat; 18 persones grans i 78 adults.

Com a mesures concretes, s’ha assumit la despesa de consum energètic de les famílies que no hi podien fer front –ja sigui electricitat, gasoil, o altre tipus d’energia– i s’ha contactat amb les diferents companyies subministradores d’electricitat, informant de situacions susceptibles de patir precarietat energètica, per evitar talls de subministrament. A més, en les visites a domicili s’han fet les valoracions de suport complementari i s’ha reforçat un ús adequat del sistema de calefacció en relació amb les temperatures existents, per evitar que es prioritzés l’estalvi davant de situacions de precarietat.

Les actuacions han estat realitzades des del Departament d’Afers Socials I Joventut, i més concretament des del Servei d’Atenció Immediata de l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies.

Per a la detecció de les famílies que podrien formar part de la campanya, com en les edicions anteriors, s’ha dut a terme un estudi per part dels treballadors socials d’atenció primària –ubicats a les diferents parròquies– dels usuaris que són objecte de seguiment social i que podien ser susceptibles de trobar-se en risc potencial de precarietat energètica.

En paral·lel, i de manera simultània, s’ha coordinat aquesta actuació amb les altres àrees del Departament d’Afers Socials i Joventut (Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, Àrea de Polítiques d’Igualtat, Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal i Àrea de Serveis Sociosanitaris) per fer igualment un estudi i diagnòstic de les famílies que atenen, i en cas de valorar una situació de precarietat incloure-les a la campanya contra la precarietat energètica i prendre les actuacions oportunes.

La campanya ha comportat una despesa de 46.664,54 euros, el que representa una despesa mitja de 530,28 euros per família. Aquest pressupost suposa un increment en comparació amb la campanya del 2018-2019, que es va tancar amb un cost total de 36.995,82 euros i 397,80 euros per família (s’hi van atendre 93 famílies, que representaven 162 persones).

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES