Aprovat el Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana

La duana andorrana
La duana andorrana. Foto: ARXIU

El Projecte de llei del text consolidat del Codi de Duana, que integra tota la legislació vigent en matèria duanera, ha rebut el vist-i-plau del Govern. D’aquesta manera, es dona compliment a la disposició final onzena de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020 i a l’article 116 del Reglament de Consell General.

Entrant al detall, el ministre de Finances, Eric Jover, ha recordat que el Codi de Duana estableix, doncs, un marc legal per a totes les disposicions relatives a l’organització i el funcionament del cos duaner; drets i obligacions de les persones respecte a la reglamentació duanera; o els elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i les mesures pels intercanvis de mercaderies. També s’inclouen les disposicions per introduir les mercaderies al territori duaner nacional i els règims duaners, el deute duaner i del dret de recurs, així com les disposicions en matèria d’infraccions.

Així doncs, tenint present el fet que els principis establerts en la Llei del Codi de Duana són objecte de diferents desenvolupaments reglamentaris, amb l’elaboració del Projecte de llei es té la voluntat d’unificar totes les qüestions relatives a aquesta matèria. També s’incorporen en el mateix text totes les modificacions d’altres normatives que concerneixen l’àmbit duaner i que s’han fet en els darrers anys, i s’han actualitzat conceptes o lleis que han quedat derogades.

TOTES LES NOTÍCIES