La balança de pagaments d’Andorra mostra una capacitat de finançament internacional del 18% del PIB

Galabert i Soler
Galabert i Soler. Foto: SFG

El secretari d’Estat Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i el director del Departament d’Estadística, Joan Soler, han presentat aquest divendres la balança de pagaments d’Andorra, que es publica per primera vegada al país. Un fet rellevant que, tal com ha destacat Galabert, “permet reforçar el coneixement al detall de les relacions econòmiques que el Principat manté amb la resta del món”. El resultat de la balança indica que Andorra té una capacitat de finançament internacional de 507,86 milions d’euros per a l’any 2019, una xifra que representa el 18% del Producte Interior Brut (PIB) nacional.

Soler ha recordat que la balança de pagaments és una eina estadística que registra sistemàticament totes les transaccions econòmiques ocorregudes durant un període de temps entre un país i la resta de món. És a dir, es registra l’import, en unitats monetàries, de totes les operacions comercials i financeres entre els residents i els no residents d’un país.

“És una estadística feta des de zero per primera vegada. Es va començar a treballar a mitjans del 2020 amb dades de l’exercici clos immediatament anterior, el 2019”, ha afirmat Marc Galabert, que ha afegit que es va dur a terme per tenir-la enllestida abans de l’entrada al Fons Monetari Internacional (FMI).

De fet, la metodologia d’elaboració s’acull al Sisè Manual de la Balança de Pagaments de l’FMI, ja que permet la comparació internacional. De fet, l’equip de l’FMI ha col·laborat en la creació de la balança de pagaments andorrana; supervisant i validant les fonts d’informació, els tractaments i els resultats. D’entre les fonts d’informació es destaca, per exemple, la despesa turística a Andorra, l’estadística de salaris o les dades d’inversió estrangera.

D’aquesta manera, es garanteix la comparabilitat internacional de les dades produïdes en la balança de pagaments d’Andorra, que s’estructura en el compte corrent, compte de capital i compte financer. El compte corrent de la balança de pagaments representa 507,61 milions d’euros, mentre que el compte financer és de 509,2 milions d’euros. D’aquesta manera, tal com ha apuntat Galabert, s’assoleix un resultat de la balança de pagaments equilibrat que manifesta que Andorra “té capacitat de finançament internacional”.

Analitzant les dades al detall es poden observar característiques i apreciar l’estat de l’economia andorrana. Així, a tall d’exemple, dins del compte corrent es s’identifica que el Principat és un país exportador de serveis (1.470,86 milions d’euros) i importador de béns (-1.200,37 milions d’euros). En el marc del compte financer s’observa que actualment Andorra és un país captador d’inversió estrangera.

El resultat de la balança de pagaments representa el 18% del PIB d’Andorra, un percentatge que situa el Principat entre els països del món amb una capacitat de finançament respecte el PIB més important. Així, es desprèn que Andorra té una capacitat de finançament de 507,86 milions d’euros per a l’any 2019.

Per exemple, Suïssa té un 12%, Malta un 10% o Espanya un 2%. “Es una mostra de la solvència econòmica del nostre país de cara, per exemple, a les emissions de deute internacional, així com la credibilitat financera internacional del país”, ha apuntat el secretari d’Estat.

TOTES LES NOTÍCIES