Es licita la digitalització i indexació de documentació de l’Arxiu i la Biblioteca Nacional

Nova seu de la Biblioteca Nacional
Biblioteca Nacional d’Andorra. Foto: Arxiu

El Govern ha aprovat la licitació dels serveis per a la digitalització i indexació de nova documentació que custodia l’Arxiu Nacional i la Biblioteca Nacional. Cal recordar que ambdós organismes tenen com a objectiu continuar el programa de digitalització del patrimoni documental i bibliogràfic del país, per a la preservació, consulta i difusió d’aquest patrimoni.

Els treballs que ara es liciten, tenen com finalitat, per una banda, digitalitzar la documentació textual en suport paper i negatius de l’Arxiu Nacional del fons de la Casa de la Vall (en fase 1) i del Servei Fotogràfic del Govern (en fase 2). En aquest primer punt es convertiran un total de 37.000 imatges i 20.000 textos. Per altra banda, també es licita la documentació textual del fons hemerogràfic antic de la Biblioteca Nacional, en aquest cas relatiu a la revista Informacions. Es digitalitzaran un total de 33.500 documents.

Els treballs de digitalització dels documents en suport paper es desenvoluparan en les dependències de l’Arxiu Nacional; la resta de suports podran ser traslladats temporalment als locals de l’adjudicatari. En aquest cas, l’adjudicatari s’encarregarà del transport i la seguretat del material durant el trasllat que haurà de ser de punt a punt.

El concurs és nacional, amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), o també es podrà recollir al Servei de Tràmits del Govern. La data límit per a l’entrega de propostes és el dia 25 de maig.

TOTES LES NOTÍCIES