Els professionals titulats actius augmenten, a Andorra, més del 7% durant el 2022

Rètol de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Rètol de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)

L’any 2022 es va tancar amb 3.309 professionals titulats inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, la qual cosa representa un augment de 237 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2021 (3.072 professionals titulats actius). És a dir, un increment anual del +7,7%.

Per nacionalitat, l’any 2022 el 48,0% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 40,7% eren espanyols. En relació amb el tipus d’ocupació, el 57,2% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 25,6% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.

Pel que fa a les autoritzacions concedides, l’any 2022 se’n van comptabilitzar 316, cosa que significa un augment anual del +6,4% en comparació amb les del 2021. Per nacionalitat, el 54,1% del total de professionals titulats autoritzats eren espanyols i el 27,8% eren andorrans. Respecte al tipus d’ocupació, el 57,0% del total d’autoritzacions concernia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars, i el 23,7% a tècnics i professionals de suport.

Finalment, pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l’any 2022 se’n van registrar 79, xifra que suposa un augment del +21,5% en comparació amb l’any 2021, exercici en el qual se’n van donar de baixa 65. Del total de les baixes registrades, el 46,8% corresponia a professionals titulats andorrans.

TOTES LES NOTÍCIES