El Registre de Comerç i Indústria experimenta un creixement net de 75 establiments el tercer trimestre

Persones miren un aparador
Persones miren un aparador. Foto: ARXIU

El tercer trimestre del 2020 es va tancar amb un total de 9.767 establiments actius inscrits en el Registre de Comerç i Indústria, la qual cosa representa un increment de 75 establiments en relació amb els 9.692 establiments registrats a finals del segon trimestre; és a dir, un augment del +0,8%.

Segons el sector d’activitat econòmica, destaca el nombre d’establiments que desenvolupen la seva activitat principal en l’àmbit dels sectors “G: Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes” (2.926 establiments), “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (1.590 establiments) i “I: Hostaleria” (1.034 establiments).

L’augment general registrat el tercer trimestre del 2020 s’explica pel balanç positiu que durant aquest període ha presentat la creació neta d’establiments (+75), identificada com la diferència entre les altes i les baixes, en inscriure’s 201 nous establiments i registrant-se 126 baixes. Els sectors que més han contribuït a aquest augment han estat “M: Activitats professionals, científiques i tècniques” (+2,8% i +43 establiments nets) i “J: Informació i comunicacions” (+4,5% i + 21 establiments).

En termes comparatius amb el trimestre anterior, en el que es van registrar 147 nous establiments, s’augmenta el ritme d’altes durant el tercer trimestre del 2020, experimentant així una variació positiva del +36,7%.

A més a més, les 126 baixes d’establiments registrades són superiors als registres observats el trimestre anterior (94 establiments) fet que reafirma l’impacte general que ha tingut la COVID-19, tot i que en termes globals, es pot constatar una lleugera recuperació pel que fa al nombre d’establiments inscrits.

TOTES LES NOTÍCIES