El PS vol saber els motius en què es basen les contractacions a l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia

La Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela
La Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela. Foto: PS

La Consellera General del Grup Parlamentari SocialdemòcrataSusanna Vela, vol obtenir més informació sobre les incorporacions dels nou professionals a l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, que ha passat a tenir un total de disset treballadors. Amb l’objectiu de conèixer els detalls que justifiquen la decisió de duplicar el volum de professionals a l’àrea, la formació socialdemòcrata ha tramitat una bateria de preguntes escrites a Govern amb relació a la planificació sanitària en recursos humans.

Al text, Vela demana, en primer lloc, quin ha estat el criteri del Govern i de l’autoritat sanitària per incorporar nou nous professionals i ampliar l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia a disset professionals, a què respon el reforç i en quina planificació sanitària s’emmarca. Referent també a la planificació, des del PS es demana si els criteris d’ampliació de l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia responen a una planificació del Centre Hospitalari (CHA) que afecta altres serveis en la mateixa proporció o bé en una necessitat especificada de la població en aquesta àrea.

En segon lloc, la consellera demana per quins professionals està integrada l’àrea de Traumatologia i Ortopèdia, quina vinculació tenen amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i en cas d’existir una relació laboral, per quina durada es preveu el contracte amb cada professional. En relació amb les places cobertes, Vela demana quin ha estat el sistema de cobertura així com el cost de la contractació (sou base més complements i més guàrdies). En tercer lloc, des del PS es vol saber quants traumatòlegs exerceixen a Andorra segons el registre de professions sanitàries del Ministeri de Salut, quants d’ells no tenen vinculació amb l’Àrea de Traumatologia i Ortopèdia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i quants tenen conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Pel que fa a la planificació sanitària del Ministeri de Sanitat, la consellera demana quina és en altres àrees i serveis, com pot ser la primària, si existeix alguna planificació, en l’àmbit ministerial, de l’orientació de l’especialitat de traumatologia i ortopèdia, el nombre de professionals que l’haurien d’integrar i quines són les estimacions en l’oferta i la demanda per especialitats mèdiques i els seus dèficits.

Finalment, al text, Vela reclama el nombre d’actes mèdics en traumatologia i ortopèdia, separat per tipus de malaltia, que s’han produït per part dels professionals adscrits i no adscrits a l’Àrea de Traumatologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en els darrers 5 anys, així com el nombre d’actes a l’estranger i el nombre d’intervencions quirúrgiques, separades per tipus d’intervenció, que s’han produït per part per part dels professionals adscrits a l’Àrea de Traumatologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i per part dels professionals amb permís d’exercici liberal, no adscrits.

TOTES LES NOTÍCIES