El preu mitjà per m2 dels pisos s’ha incrementat el +15,5%

Un pis sense moblar
Un pis sense moblar (iStock)

En el segon trimestre de l’any 2023 es constata un decrement del -22,0% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el segon trimestre de l’any anterior, així com una disminució del -11,8% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, ha disminuït el -22,9% respecte al segon trimestre de l’any 2022, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un decrement excepte els Locals comercials i magatzems (naus) que mostra un increment del +158,3%. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos té una disminució del -14,0%.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha disminuït el -13,2% respecte al segon trimestre de l’any 2022, on l’agrupació de béns immobles Locals comercials i magatzems (naus) ha incrementat un +76,3%, mentre que la resta d’agrupacions han disminuït. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un descens del -4,9%. 

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha disminuït el -24,5% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on l’agrupació de béns immobles Locals comercials i magatzems (naus) ha incrementat un +204,6%, mentre que la resta d’agrupacions han disminuït. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del +25,1%.

Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat el +15,5% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES