El personal de l’Administració General creix un 1,1% respecte el 2018

L'Edifici Administratiu del Govern. Foto: ARXIU
L’Edifici Administratiu del Govern. Foto: ARXIU

El personal de l’Administració General a 31/12/2019 totalitza 2.678 persones, el que suposa un increment del +1,1% respecte l’any anterior i del +9,9% respecte l’any 2008. Atenent al sexe, 1.565 persones són dones (58%) i 1.113 són homes (42%), distribuïts però de forma desigual entre els diferents cossos que integren l’Administració General.

Pel que fa a la distribució per edat, el 83% del personal té entre 25 i 54 anys (2.217), mentre que l’augment del tram entre 55 i 64 anys (412, 15% del total) és de l’11% respecte l’any anterior i del 182% respecte l’any 2008.

Pel que fa a la nacionalitat, el 86% del personal té la nacionalitat andorrana (2.299), l’11% la nacionalitat espanyola (298), l’1,1% la nacionalitat francesa (31), el 0’5% la nacionalitat portuguesa (13) i l’1,4% altres nacionalitats (38).

Per tipus de relació laboral, el personal funcionari és majoritari (1.672, 62% del total), amb una disminució del -0,8% respecte l’any anterior i del -10,1% respecte l’any 2008; en canvi, el volum de treballadors públics de caràcter indefinit (436, 16% del total) incrementa tant en relació a l’any anterior (+22,5%) com respecte l’any 2008 (+131,9%). El personal interí es redueix d’un -7,1% respecte l’any anterior malgrat que és un 66,3% superior al de l’any 2008. Aquest increment dels treballadors públics de caràcter indefinit està motivat per la cobertura de les places vacants d’anys anteriors així com de les places de nova contractació previstes en la Llei del pressupost per a l’exercici 2019.

Pel que fa a la massa salarial corresponent al personal vinculat a l’Administració General, a l’any 2019 ascendeix a 90,5 milions d’euros, el que suposa un increment del 2,2% respecte l’any 2018, mentre que la massa salarial per persona ha augmentat el 1,2% respecte el mateix any.

TOTES LES NOTÍCIES