El govern comença a treballar per donar resposta a les recomanacions de l’informe final del GREVIO

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy.
El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. Foto: SFG

La Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica (CONPVGD) ha mantingut aquest dimarts una nova reunió, presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. En la trobada s’ha fet balanç del treball dut a terme al llarg del 2020, com ara les formacions específiques dirigides per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat o la implementació de la guia de col·laboració i els protocols d’actuació en casos de violència de gènere i domèstica.

Durant la reunió també s’han tractat les properes accions que s’han de desenvolupar, d’entre les quals destaca la creació de la futura Comissió de Treball Estratègic en l’àmbit de la Violència de Gènere i Domèstica (COTVIO). Aquest organisme pretén donar resposta a una demanda concreta de participació tècnica entre els diferents actors institucionals com a estructura tècnica i transversal. El seu objectiu és implementar les accions acordades per la CONPVGD mitjançant la coordinació entre els diferents departaments del Govern.

També s’han tractat les recomanacions realitzades a l’informe final del Grup d’experts sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa. Específicament, s’ha exposat un document per organitzar les tasques dels diferents departaments en aquesta matèria i s’ha acordat que els departaments i ministeris concretaran línies d’acció per donar resposta a aquestes recomanacions de cara als pròxims quatre anys.

En la trobada també s’ha posat en relleu la recent constitució de l’Observatori de la igualtat, que és un òrgan assessor per contribuir al coneixement de la situació de les dones i les persones pertanyents als col·lectius amb risc de vulnerabilitat a Andorra per millorar la presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques. D’aquesta manera, l’ens s’encarrega de la recopilació i anàlisi de les dades existents sobre la igualtat i no-discriminació. A més, s’ha destacat l’elaboració de l’esborrany del Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

TOTES LES NOTÍCIES