El consum energètic augmenta lleugerament (+0,6%) aquest gener a Andorra

Una bombeta encesa
Una bombeta consumint energia (arxiu)

El consum d’energia a Andorra durant el mes de gener del 2023 ha estat de 66.070 MWh (megawatts hora), un +0,6% respecte al mateix mes de l’any passat. El consum acumulat dels darrers 12 mesos ha estat de 564.269,6 MWh, xifra que suposa una variació del +4,2% respecte a la mateixa dada del període anterior.

Quant a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), el consum total el mes de gener va ser de 19.610,5 TEP, una variació interanual del -3,0%. Per altra banda, el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 193.698,2 TEP, una variació del +0,8% respecte al mateix període anterior.

Pel que fa a les dades dels clients de FEDA, el consum total pel mes de gener de 2023 se situa en 41.756,8 MWh, una variació del -1,8% respecte al mateix mes de l’any passat. Quant a les dades acumulades des del febrer de l’any 2022, el consum ha estat de 368.273,3 MWh, xifra que suposa una variació del +3,1% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.

TOTES LES NOTÍCIES