El Consell d’Europa detecta insuficiències en la lluita contra la violència domèstica a Andorra

Façana del Consell d'Europa
Façana del Consell d’Europa. Foto: ATV

El Consell d’Europa posa en relleu diferents insuficiències en la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica a Andorra. Així, l’informe realitzat pel Grup d’experts que avalua la implementació de la Convenció d’Istanbul (GREVIO) celebra els avenços realitzats en la matèria a nivell legislatiu, però insta el Govern a millorar la recollida de dades, el codi penal i els serveis de suport a les víctimes de violència de gènere.

L’informe relatiu a la primera avaluació de la implementació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica considera que hi ha diverses mancances en la recollida de dades, que dificulten una avaluació adequada de l’eficàcia de les mesures adoptades per lluita contra la violència de gènere. Concretament, aquestes deficiències es troben en les instàncies judicials, policials i dels serveis sanitaris. Així, el GREVIO demana a les autoritats andorranes de posar en marxa un sistema de recollida i publicació de dades segons el que s’estableix a la Convenció.

Tot i celebrar la modificació del Codi Penal que es va realitzar just després de ratificar la Convenció d’Istanbul, i que afectava certes formes de violència com el matrimoni, l’avortament i l’esterilització forçats o la mutilació de genitals, el GREVIO entén que “la gravetat de les infraccions de caràcter sexual es continua avaluant en funció del grau de violència física exercida i no per l’absència de consentiment de la víctima”. És per això que el grup d’experts recomana de modificar novament el Codi Penal per garantir l’existència d’una infracció de violència sexual quan no existeixi el consentiment i revisar l’escala de penes aplicables.

Tot i celebrar el rol de la Unitat de polítiques d’igualtat del Ministeri d’Afers Socials en l’impuls d’un enfocament interinstitucional i coordinat en matèria de prevenció i lluita contra la violència envers les dones, denuncia la manca de coordinació entre els sectors administratius concernits.

Així mateix, l’informe lamenta que, tot i que la Comissió nacional per a la lluita contra la violència de gènere i la violència domèstica ofereix un espai per a la coordinació, aquesta “manca de recursos humans i financers propis” i no avalua eficaçment les polítiques públiques en aquesta matèria. En aquest punt, el GREVIO afegeix que s’hauria de treballar més estretament entre institucions i organitzacions no governamentals especialitzades en els drets de les dones.

 

Atenció a les víctimes

Un altre aspecte en el qual el GREVIO assenyala mancances és en l’atenció a les víctimes. Així, diu que el Servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere “no cobreix totes les formes de violència envers les dones”, com pot ser l’assetjament sexual, les mutilacions genitals i els matrimonis forçosos. L’informe conclou que hi ha falles en l’atenció hospitalària de les víctimes, malgrat el protocol Codi Lila, pel que el grup d’experts demana a les autoritats que es garanteixi a totes les víctimes de violència sexual l’accés a serveis especialitzats que ofereixin atenció medico-legal i cures mèdiques, alhora que un acompanyament psicològic.

Per últim, el GREVIO lamenta que la legislació no fa cap atenció particular a les situació de les dones víctimes de violència, i, concretament en relació a la normativa d’immigració, considera que cal preveure la possibilitat d’atorgar el permís de residència a “dones que depenen del seu marit violent”.

L’informe, que s’ha publicat aquest dilluns, avalua la situació fins al 14 d’octubre.

El GREVIO és l’òrgan especialitzat independent que s’encarrega de vetllar per la implementació de la Convenció del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica. Andorra va signar la convenció el 22 de febrer del 2013 i la va ratificar a l’abril del 2014. Aquesta convenció, oberta a la signatura de tots els països del món més enllà dels 47 membres del Consell d’Europa, ha estat ratificada per 34 estats i signada per altres 12 estats.

TOTES LES NOTÍCIES