Descens del PIB en un 12% el 2020 que es recuperaria en els pròxims tres anys

L'avinguda Carlemany el Nadal del 2020
L’avinguda Carlemany el Nadal del 2020. Foto: Fòrum.ad

Per tal de fer un estudi de les previsions macroeconòmiques del 2020 al 2023, el departament d’Estadística té en compte diversos factors com el PIB, el Valor Afegit Brut (VAB), l’IPC, la massa salarial o el nombre d’assalariats o les importacions i exportacions. A més, també es tenen en compte esdeveniments que puguin afectar l’evolució de l’activitat comercial i financer, com en la crisi actual de la Covid-19, durant la qual les previsions depenen de diversos factors incerts com per exemple la dura de les pandèmies i dels bloquejos, el distanciament social voluntari, la capacitat per aconseguir feina o l’impacte dels canvis imposats per reforçar la seguretat en el lloc de treball. Per tant, es preveu una caiguda del PIB d’un 12,7% per aquest any 2020. De cara al 2021 hi hauria un creixement 4,3%; pel 2022 es preveu que hi hagi un creixement del 4,2% i pel 2023 del 3,7%.

Pel que fa a aquestes previsions del PIB, des d’Estadística s’informa que es fonamenten en el fet que la relació estructural entre el creixement d’Andorra i el de França, Espanya i UE es manté i també pel fet que les previsions d’aquests països són correctes.

La visió global de com evolucionarà l’economia andorrana també depèn de les previsions que es fan sobre el VAB, que s’identifica com el component principal de la magnitud del PIB pel costat de l’oferta. Per aquest motiu, el procés d’estimació i previsió de l’evolució d’aquesta variable macroeconòmica es fonamenta en la seva modelització en funció de l’evolució que presenta el PIB durant el període 2020-2023. Així, les previsions mostren una caiguda de l’11,9% del VAB per aquest 2020, i un increment del 5,1, 4,8 i 5,3% pels tres pròxims anys respectivament.

D’altra banda també es preveu una caiguda del 8,8% de la massa salarial i del 2,6% del nombre d’assalariats per aquest 2020. Ja a partir del 2021 es preveu una recuperació de la massa salarial al voltant del 5% anual fins al 2023, però no en canvi pel que fa al nombre d’assalariats que es mantindrà estable.

El comerç internacional de béns s’identifica com un dels components fonamentals de l’estimació del PIB. En aquest cas s’està parlant d’un descens de les importacions per aquest 2020 del 3,7% i un augment de les exportacions en un 21,3%. El 2021, les importacions creixeran un 5,3%, el 2022 un 7% i el 2023 un 1,8%. Quant a les exportacions, disminuiran un 0,7% el proper any, i de cara al 2022 i 2023 hi haurà un increment del 3,8 i del 7,4% respectivament. Finalment, les prediccions de la mitjana anual de l’IPC mostren una davallada del 0,2% el 2020 i un increment del 0,3 i del 0,7% per al 2021 i 2022.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES