Creixen en més d’un 20% les transaccions immobiliàries aquest segon trimestre de l’any

Edificis d'habitatges a Andorra la Vella
Edificis d’habitatges a Andorra la Vella. Foto: Fòrum.ad

En el segon trimestre de l’any 2022 es constata un increment del +20,4% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el segon trimestre de l’any anterior, així com un augment del +21,8% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, han incrementat el +27,2% respecte al segon trimestre de l’any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un augment excepte locals comercials i magatzems (naus) que mostra una disminució del -22,2%. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos té un augment del +33,4%.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha incrementat el +51,5% respecte al segon trimestre de l’any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han incrementat excepte altres construccions que disminueix un -22,3%. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del +38,2%.

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha augmentat el +79,1% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on l’agrupació de béns immobles que incrementa de manera més significativa és la de terreny i plaça d’aparcament (+125,2%) mentre que la que disminueix de manera més important és “altres construccions” (-40,8%). La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix un increment del +44,3%.

Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat el +10,0% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES