Conveni a 4 bandes per a desenvolupar un programa de postgrau en dinamització de projectes socioesportius per a gent gran

Gent gran fent activitat física
Gent gran fent activitat física (Pexels)

Vist i plau a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Govern, el Comitè Olímpic Andorra (COA), els comuns, i l’UdA per al desenvolupament d’un programa de postgrau en dinamització de projectes socioesportius per a gent gran.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment actiu com “el procés d’optimitzar les oportunitats de salut física, mental i social que permetin a la gent gran participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudir d’una qualitat de vida bona i independent”.

D’una banda, es tracta de mantenir l’activitat personal, entesa com la participació en els àmbits familiars, comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques físiques i mentals. D’altra banda, s’inclou la prevenció amb la finalitat d’endarrerir l’aparició i el desenvolupament de les malalties i les discapacitats. Per aquest motiu, es creu oportú desenvolupar el nou programa en consonància amb les necessitats actuals.

El postgrau serà impartit a la Universitat d’Andorra, amb la col·laboració de la Universitat de Vic, i està adreçat a persones titulades universitàries que treballen o tenen interès a treballar en aquests àmbits i que provenen de les branques de coneixement de les Ciències de la salut, de les Ciències socials o de les Ciències de l’activitat física i de l’esport.

També s’adreça als professionals sense titulació universitària que tinguin interès en adquirir nous coneixements i habilitats d’aplicació en els continguts del programa i que puguin acreditar una experiència professional en aquest àmbit.

La durada d’aquest postgrau té una càrrega de 30 crèdits europeus i s’inicia el 16 de desembre i fins el mes de juny del 2024.

TOTES LES NOTÍCIES