Construcció d’una nova rotonda a l’avinguda Sant Antoni per agilitzar el trànsit

Una màquina i operaris treballant en la construcció de la rotonda a l'encreuament de l'avinguda Sant Antoni amb Costes Teixidó
Treballs de construcció de la rotonda a l’encreuament de l’avinguda Sant Antoni amb Costes Teixidó. Foto: Comú de la Massana

Al mes de novembre es va posar en marxa la prova pilot per reduir les retencions al centre de la Massana, consistent en la instal·lació d’una rotonda a l’Avinguda Sant Antoni, amb la confluència de Costes de Teixidó. La prova ha estat monitoritzada pel departament de Mobilitat i s’ha constatat que s’ha guanyat en fluïdesa, ja que els vehicles que baixen de les escoles es distribueixen en les dues direccions, és a dir, per anar direcció Ordino, no cal baixar fins a la rotonda següent.

No obstant, al tractar-se d’una rotonda senyalitzada amb elements provisionals, molts vehicles dubtaven a l’arribar al punt rodó. Per tant, el comú de la Massana considera que amb la construcció definitiva encara s’agilitzarà molt més el trànsit.

Es va decidir portar a terme les obres durant la setmana de Carnaval, ja que amb les vacances escolars el trànsit es redueix considerablement.

El projecte constructiu de la nova rotonda ha estat dissenyat amb l’objectiu de reforçar la seguretat tant dels vehicles com dels vianants, incrementant la visibilitat dels conductors reduint la distància en els punts de creuament. A més, aquest projecte significa l’inici d’un pla estratègic per amabilitzar el centre de la Massana, prioritzant punts de convivència i de passeig.

La nova rotonda forma part del pla de millora del trànsit rodat a la parròquia, que s’està portant a terme en base a estudis realitzats pel departament de Mobilitat. La carretera de la Massana suporta un elevat pas de vehicles (21.000 vehicles diaris de mitjana) degut al gran increment de població a la Massana i a Ordino en els darrers anys. Davant aquesta evidència, el comú ja ha executat diverses accions, com la redistribució dels passos de vianants o el sentit únic del carrer Major i Costes de Teixidó en horari escolar.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES