Comença al Pirineu la prohibició de fer foc al bosc

Un incendi a l'Alt Urgell (Bombers.cat)
Un incendi a l’Alt Urgell (Bombers.cat)

Des d’aquesta setmana i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal sense autorització. La mesura s’aplica tenint en compte que amb l’entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables als incendis s’incrementen i el nombre de focs podria continuar sent superior a la mitjana de l’època principalment durant els episodis de vent.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Tampoc es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones de bosc sense una autorització expressa. I no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Finalment, dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un incendi; llançar coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Pel que fa a la campanya contra els incendis forestals de l’estiu començarà l’1 de juny, avançant-se quinze dies.

TOTES LES NOTÍCIES