Com està Andorra quant a efectius de seguretat ciutadana?

Un camió de Bombers d'Andorra
Un camió de Bombers (Bombers d’Andorra)

A 31 de desembre del 2022, hi ha un total global de 325 efectius policials al Principat d’Andorra, (6 menys que l’any anterior). A la mateixa data de referència, hi havia 74 efectius penitenciaris (5 més que l’any anterior) i 135 efectius dels Bombers (3 menys que al 2021). Aquestes, són dades facilitades pel departament d’Estadística del Govern andorrà.

Pel que fa als efectius policials per tipologia, 260 formen part del personal policíac i 65 són personal administratiu/tècnic. No hi ha cap alumne durant el 2022. El 90,8% dels efectius policials són homes i el 9,2% restant són dones, tot i que aquesta proporció varia notablement segons la tipologia de funcions. La ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 319, el que suposa un augment del 3,0% en relació a l’any 2021.

Quant als efectius penitenciaris, 61 formen part del personal penitenciari i 13 corresponen a personal administratiu/tècnic. El 90,2% del personal penitenciari són homes i el 9,8% restant són dones. La ràtio d’efectius penitenciaris se situa en 91 per cada 100.000 habitants, és a dir, que augmenta un 4,5% respecte a l’any anterior.efectius,

Per últim, els 135 efectius dels Bombers es distribueixen en 119 del Cos de Bombers (CPEIS) i 16 són administratius o tècnics. Únicament el 2,5% dels efectius dels Bombers són dones, respecte al 97,5% d’homes. La ràtio d’efectius dels Bombers és de 165 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa del 4,6% comparat amb l’any 2021.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES