Aprovat el reglament que permet la instal·lació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics

Carles Miquel
Carles Miquel, director de l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic. Foto: SFG

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Reglament relatiu a la transmissió d’energia elèctrica d’un abonat a tercers. El text normatiu, que es desprèn de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), té com a objectiu definir les condicions de facturació per part del transmissor a l’usuari final, així com clarificar l’abast dels casos excepcionals previstos.

De manera concreta i sintetitzada, el nou reglament permet a actors importants vinculats amb activitats econòmiques del transport, com estacions de serveis o aparcaments, la instal·lació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa permet complir amb els objectius establerts pel Govern de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic així com també d’acompanyament del sector privat en aquest camí de diversificació i obertura de nous mercats econòmics.

El reglament estableix que la facturació ha de ser d’un import just i transparent del servei auxiliar prestat per l’abonat al tercer. A aquest efecte, només són repercutibles en la definició de les tarifes unitàries els costos relatius a la potència i al consum d’energia elèctrica, l’amortització de l’aparellatge necessari a la transmissió i les despeses generals i el benefici industrial del transmissor. El transmissor resta obligat a justificar les condicions de facturació i els conceptes, sempre que l’usuari final així li ho requereixi.

En els casos en què la facturació s’efectuï en funció del temps, les fraccions de temps per a la facturació no podran ser superiors a 15 minuts. Sempre que la instal·lació ho permeti, el transmissor informa l’usuari final de la quantitat d’energia consumida.

TOTES LES NOTÍCIES