Aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2020

Quadre amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides
Quadre amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Font: Govern

El Govern ha aprovat el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2020, que inicia el procediment anual per a l’atorgament de subvencions públiques a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament. El Pla rector, que condueix el Ministeri d’Afers Exteriors, alinea l’acció d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides el 2015 i que marquen l’agenda de la cooperació internacional al desenvolupament fins al 2030.

El Pla rector estableix les polítiques de cooperació internacional andorrana per al desenvolupament sostenible. També en determina les polítiques del Govern en matèria d’ajuda humanitària i les prioritats geogràfiques de la cooperació. En aquest sentit, es defineixen els eixos prioritaris estratègics de l’ajuda al desenvolupament del Govern d’Andorra: l’educació, els grups vulnerables (infants, dones i persones amb discapacitat principalment) i el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic amb una especial atenció a l’aigua. Enguany degut a circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, s’ha afegit la temàtica de la salut com a quarta prioritat.

Així doncs, totes aquestes accions queden plasmades en un document amb les directrius bàsiques i les prioritats de la política en aquesta matèria, assignant els recursos pressupostaris que orienten l’actuació de la cooperació andorrana durant l’exercici 2020. Alhora, en el mateix Pla s’estipula la convocatòria de propostes per a l’atorgament de subvencions per al cofinançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per entitats cíviques d’Andorra.

Mitjançant aquest Pla i l’atorgament de les subvencions es té l’objectiu d’impulsar la cooperació entre les entitats cíviques del Principat i l’administració pública per contribuir a generar una ciutadania activa, solidària i compromesa des de la participació i l’acció.

El Pla rector inclou una partida del pressupost 2020 de Cooperació, que correspon a la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions per al cofinançament de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament sostenible duts a terme per entitats cíviques d’Andorra i als altres actors, de 250.000 euros, amb una subvenció màxima per projecte de 40.000 euros. Les bases queden definides per edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el dimecres 3 de juny. Aquest any, degut a les circumstàncies excepcionals provocades per la COVID-19, les diferents entitats podran presentar els seus projectes fins al 27 de juny del 2020.

TOTES LES NOTÍCIES