Aprovada la reducció dels preus de la llum i telèfon per a les empreses més castigades per la Covid-19

El ministre portaveu, Eric Jover, i el de Salut, Joan Martínez Benazet
El ministre portaveu, Eric Jover, i el de Salut, Joan Martínez Benazet. Foto: SFG

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Decret de tarifes elèctriques reduïdes per a empreses en el marc de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. De manera paral·lela, el Consell d’Administració d’Andorra Telecom, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi torres, també ha aprovat les condicions i les característiques de les noves ajudes per a les empreses sobre els serveis de telecomunicacions.

Així, i tal com ja va anunciar l’Executiu la setmana passada, les noves mesures preveuen que es poden acollir a ambdues subvencions totes aquelles empreses que han sol·licitat i obtingut una ajuda al pagament del lloguer o de les quotes hipotecàries de locals comercials del programa aprovat pel Decret del 21 d’octubre del 2020.

En el cas de la rebaixa establerta en la tarifa elèctrica i amb la voluntat que la reducció sigui la mateixa independentment de quina sigui l’empresa distribuïdora titular del contracte de subministrament, el decret estableix també un mecanisme perquè FEDA pugui deduir a les altres entitats distribuïdores el cost ocasionat per l’aplicació de les reduccions de tarifa als abonats que hi tenen dret.

Entrant al detall, el text aprovat pel Govern preveu que la reducció de la tarifa elèctrica s’aplica tant al terme de potència com al terme d’energia, en els percentatges següents: reducció de tarifa del 100% en cas que l’empresa gaudeix d’una ajuda del 75% de l’import del lloguer o de la quota hipotecària; i reducció de tarifa del 50% en el cas que l’empresa gaudeix d’una ajuda del 25% o del 50% de l’import del lloguer o de la quota hipotecària. S’aplica el mateix percentatge de reducció per a les tarifes d’Andorra Telecom aplicable a la totalitat dels serveis contractats excepte la telefonia mòbil.

Els descomptes s’aplicaran de forma retroactiva des del dia 1 octubre i romandran en vigor fins que el Govern en decreti el contrari. En el cas d’Andorra Telecom la mesura s’allargarà, com a mínim, fins al mes de novembre.

L’aplicació dels descomptes serà efectiva i de forma automàtica en aquells casos que les empreses ja tinguin aprovat i en vigor els ajuts al lloguer i quotes hipotecàries aprovats pel Ministeri de Presidència, Economia i Empresa. En aquest sentit, els empresaris no han de dur a terme cap gestió addicional. En el cas que encara no s’hagi demanat l’ajuda, en el mateix formulari de sol·licitud es podrà requerir la rebaixa de les tarifes elèctriques i de telecomunicacions.

TOTES LES NOTÍCIES