Maria Ubach
Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat signar un acord amb Hongria per tal de desenvolupar i reforçar la cooperació entre els dos països en matèria de turisme. El text el signarà la titular de la cartera d’Afers Exteriors, Maria Ubach, amb el seu homòleg, Péter Szijjártó, durant la visita que durà a terme a Hongria el pròxim 4 de març.

Així i per tal d’establir la base per a un major desenvolupament d’intercanvis en benefici mutu, es potenciaran els contactes entre les autoritats turístiques d’ambdós Estats, les agències de viatges i totes les organitzacions rellevants dins d’aquest camp.

També s’acorda fomentar la participació mútua en exposicions internacionals, fires, conferències i seminaris i intercanviar informació i documentació pel que fa a la formació professional del personal empleat en el sector turístic, incloent l’intercanvi d’estudiants, instructors o experts.

Per la part andorrana, l’encarregat d’implementar aquest memoràndum és el departament de Turisme del ministeri. Per la part hongaresa, recau sobre l’Agència de Turisme Hongaresa. L’acord té una validesa de cinc anys i es pot perllongar automàticament durant cinc anys més si hi ha entesa entre les dues parts.