Adobar les plantes del jardí

tomaquera amb abonament fertilitzant

No només de llum i aigua viuen les plantes. Els fan falta certs minerals. Així, hauran de treure del sòl, entre d’altres… nitrogen, fòsfor i potassi. El nitrogen és el principal implicat en el creixement de la planta. El fòsfor afavoreix el creixement de les arrels i li atorga resistència. El potassi intervé en la floració i fructificació.

Qualsevol adob compost aporta almenys aquests tres macronutrients. Acompanyats, potser, en menor quantitat per calci, magnesi i sofre. Altres minerals necessaris per a les plantes són els anomenats micronutrients (ferro, manganès, molibdè, coure, bor, zinc i clor).

Si en plantar-les vàreu proporcionar un substrat amb la textura adequada, el pH correcte i matèria orgànica suficient, les plantes hauran estat fins ara amb bon aspecte. Però, amb el temps la terra es va empobrint… Amb el reg, per exemple, els nutrients es van “rentant” i és necessari reposar-los.

Després de l’hivern les vostres plantes necessitaran aliment per al seu creixement, floració i fructificació. Per tant serà necessari adobar des de la primavera fins a la tardor. Una alternativa molt pràctica és utilitzar un granulat de lent alliberament, el típic de color blau amb formulat universal en N-P-K (nitrogen, fòsfor i potassi). Espaiant l’aplicació cada 3 mesos.
Font: jardiforestal.com

TOTES LES NOTÍCIES