Vela demana per la gestió de la Societat d’Autors i de Drets de Veïns

La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela
La consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui dilluns a Sindicatura una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre la gestió de la Societat d’Autors i de Drets Veïns (SDADV), ja que en el darrer informe del Tribunal de Comptes es recull que dita societat encara no ha repartit 593.060 euros, corresponents als royalties recaptats entre els titulars dels drets d’autor i drets veïns per no haver arribat a acords amb les entitats destinatàries. Així mateix, en el cas de determinats drets recaptats per la reproducció musical, els motius al·legats són per no disposar d’informació i procediments que permetin el seu repartiment.

La consellera general ha demanat els motius pels quals no s‘ha tancat cap conveni de reciprocitat amb les societats gestores de drets d’autor, després de 12 anys de creació de la SDADV; per quin motiu, després de l’aprovació del manual de tarifes l’any 2013 no s’ha accelerat la signatura d’aquests convenis i en quina fase es troba i per quin motiu el Govern que tutela, supervisa i controla l’activitat de la SDADV no ha possibilitat l’elaboració i aprovació del reglament que ha de determinar la manera del repartiment de les tarifes i l’establiment dels programes informàtics per a l’aplicació del cobrament.

Vela també ha sol·licitat saber el nombre d’autors andorrans i residents que han cedit la gestió dels seus drets a la SDVAV i quin és el repertori sobre el qual té dret de representació la SDADV a Andorra.

La consellera general socialdemòcrata també ha preguntat sobre les accions fetes pel Govern prop de la societat francesa que ha signat convenis amb altres entitats per a gestionar drets a Andorra -quan per llei l’única entitat legitimada per a fer-ho és la SDADV-; quin és l’actual contracte (amb els imports a satisfer) entre la SDADV i Andorra Telecom per a la gestió dels drets audiovisuals, musicals, artístics i altres, així com amb Andorra Televisió, i com es reparteixen els drets audiovisuals d’ambdues parapúbliques i com es gestionen (o es pensen gestionar) els drets audiovisuals de les plataformes digitals.

TOTES LES NOTÍCIES