Valoració d’Acció Feminista Andorra sobre l’afectació a les dones de la crisi de la Covid-19

Logotip Acció Feminista Andorra
Logotip Acció Feminista Andorra

Des d’Acció Feminista d’Andorra estem molt atentes a l’afectació que aquesta crisi sanitària està tenint en la vida de les dones, com a part més vulnerable  de la societat i amb els ingressos més baixos. Les afectacions són moltes, però volem remarcar-ne algunes que estan portant a situacions preocupants. 

Hem detectat dones que són cap de família monomarental, treballadores en serveis essencials com supermercats o neteja, que han patit la malaltia de la Covid-19, i que malgrat haver estat contagiades al seu lloc de treball i, per tant, tractar-se d’una baixa d’accident de treball, la CASS els hi cobreix només un 66% i no el 100% de la seva nòmina. Aquestes famílies han vist disminuir molt els seus ingressos – que ja de per si són reduïts -, tenint en compte que les baixes laborals per Covid-19 són llargues (per evitar contagis). La conseqüència per aquestes famílies és que han tingut greus problemes per pagar les despeses corrents a final del mes d’abril

Per altra banda tenim els casos de les dones vulnerables que treballen en activitats essencials, entre elles dones embarassades, que han hagut d’estar de baixa laboral per evitar contagiar-se. En aquest cas, la baixa laboral ha estat considerada malaltia comuna, pel que no cobren els primers tres dies, i de la resta cobren només un 53% el primer mes i el 66% el segon, fet que els ha disminuït molt els ingressos mensuals, a més, que aquesta baixa és encara més llarga que l’anterior. 

També hi ha casos en què per trobar-se en període de prova a l’empresa, no se’ls ha renovat el contracte a causa de la crisi de la Covid-19, però no poden accedir a la prestació per desocupació involuntària ocasionada pel SARS-COV2, ja que es tracta d’una fi de contracte i no d’un acomiadament. La realitat és que trobar una nova feina en aquest moment al nostre país és gairebé impossible, i algunes persones, en lloc de rebre els 1.012,91 euros de la prestació per desocupació involuntària ocasionada pel SARS-COV2, només poden accedir a prestacions per desocupació 45 dies després d’inscriure’s al servei d’ocupació. En aquest període d’espera abans de poder sol·licitar la prestació, només poden accedir a una prestació econòmica ocasional per garantir una despesa bàsica, però que ens consta que cal revisar, ja que és molt baixa i no respon al cost de la vida actual. 

SIAD
Ens preocupen, també, les dones que en aquest procés de confinament tinguessin previst o s’hagin vist en la situació d’haver o de voler avortar. Voldríem saber quina és l’activitat que ha tingut el Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) durant aquesta crisi, si hi ha hagut algunes dones que han volgut avortar i com procedeix el Servei per ajudar-la a realitzar un avortament si així l’ha decidit. 

ACCIONS DE GOVERN
Creiem que les mesures especials que s’han pensat en aquesta crisi sanitària des del Govern s’han centrat molt en les empreses i poc en les personespel que seria desitjable que part dels fons de solidaritat que s’ha recollit entre tota la ciutadania i entitats es pugui utilitzar per atendre necessitats bàsiques de casos concrets que aquests mesos no han tingut uns ingressos mínims. 

Tot això es pot gestionar a través dels professionals de treball social de primària. Ara bé, aprofitem per demanar al nostre govern que aquest servei necessita un augment del nombre de professionals urgent, ja que el seu nombre en actiu, especialment en aquesta crisi, està per sota de la ràtio que recomana la llei de serveis socials i sociosanitaris (un/a treballador/a social per cada 5.000 habitants i un/a educador/a cada 7.500 habitants). 

Demanem al nostre govern que s’asseguri que totes les famílies d’Andorra ingressin en aquests mesos de crisi sanitària el mínim que es necessita per cobrir les necessitats bàsiques, i que això es faci posant a disposició de treball social de primària una partida específica de solidaritat social per Covid-19, sense haver de complir els requisits que habitualment es demana per concedir ajudes. En aquest sentit, aprofitem per dir que s’haurien de revisar els requisits, com el fet de només donar ajudes a aquelles persones que no tenen ni un euro estalviat, o les ajudes que es donen per lloguer, que tenen un llindar de preu de lloguer que no està actualitzat

Per altra banda, també cal dir que celebrem la mesura del Govern pel que fa a garantir que un progenitor de serveis essencials pugui restar al seu domicili i cobrar un sou base per tenir cura de fills menors de dotze anys o dependents, mentre es reorganitza el servei de guarda d’infants i escoles. 

També felicitem l’Equip de Polítiques d’Igualtat per les iniciatives per atendre les víctimes de violència de gènere o masclista que han posat en marxa durant aquesta crisi, violència que ha augmentat en tots els països durant el confinament. Les animem a seguir lluitant per un bon tractament de les denúncies, posant en marxa mesures preventives de protecció a les víctimes, doncs el contrari faria deixar-les en una situació de vulnerabilitat extrema. 

Finalment, convidem totes les dones que tinguin problemes durant aquesta crisi a consultar amb Acció Feminista per informar-les dels recursos que tenim al nostre abast i acompanyar-les en el procés si fos necessari. 

TOTES LES NOTÍCIES