S’aprova la creació del títol estatal del màster en criminologia

Una titula en criminologia (iStock)
Una titula en criminologia (iStock)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el decret de creació del títol estatal de màster en criminologia. La nova titulació s’estructura sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queda referenciada en el Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

Aquesta nova titulació de màster en criminologia estudia el fenomen de la criminalitat en tota la seva dimensió des d’una perspectiva multidisciplinària per tal de formar professionals que el puguin prevenir i tractar.

El títol universitari, de segon cicle i de caràcter estatal, ha de permetre als titulats continuar estudis de doctorat i també treballar en diferents sectors d’activitat relacionats amb la criminologia, com ara en els àmbits policial, jurídic, judicial, de la seguretat privada, de centres de menors i penitenciaris, de vigilància penitenciària, de prevenció de la delinqüència, d’exclusió social, reinserció social, o victimologia, entre d’altres.

El títol de màster en criminologia té una càrrega de treball de 120 crèdits europeus distribuïts en dos cursos acadèmics: quatre semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun. La formació del màster en criminologia es pot impartir de manera presencial, no presencial o semipresencial. El pla d’estudis ha de determinar la modalitat de docència de cadascuna de les unitats d’ensenyament que el componen.

TOTES LES NOTÍCIES