Prorroguen dos anys més el conveni amb l’UNED per a la formació a distància dels interns del Centre Penitenciari

Centre penitenciari
El centre penitenciari de la Comella. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat l’addenda per la qual es prorroga per dos anys la durada del conveni amb la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) pel qual es regula l’accés i/o l’admissió en aquesta universitat espanyola a distància d’estudiants interns del Centre Penitenciari d’Andorra.

A través del conveni també es desenvolupen mecanismes per a facilitar els estudis del curs d’accés a la universitat per a majors de 25/45 anys i de grau per als interns. Així, es destina un docent que exerceix les seves funcions al Centre Penitenciari per tal d’acompanyar als alumnes en la seva formació. A més, també assumeix les tasques d’informació de l’oferta educativa que tenen a l’abast i els assessora en els processos administratius de gestions de matrícules i de convocatòries.

D’aquesta manera, es dona continuïtat al conveni amb la UNED que ja es va signar el 2018 i es va renovar el 2021 per tal d’afavorir l’accés a la formació entre els interns del Centre Penitenciari, facilitant així la reinserció social i fomentant la realització personal i la cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d’oportunitats.

TOTES LES NOTÍCIES