Ordino aprova el pressupost amb 11,2 milions d’ingressos i una inversió de 2,9 milons euros

Eva Choy i Josep Àngel Mortés
Eva Choy i Josep Àngel Mortés. Foto: Comú d’Ordino

L’aprovació de la revisió del marc pressupostari i del pressupost per al 2022 ha centrat la sessió extraordinària d’aquest dimecres de Consell de Comú d’Ordino. A l’exercici pressupostari del 2022, es preveuen uns ingressos d’11.295.915 euros, un 11,10% més que l’exercici anterior, degut principalment al creixement previst del PIB en un 6%, el que actualitzarà la transferència que rebrà del Govern. Es preveuen també una sèrie d’ingressos relacionats amb les llicències urbanístiques, així com una recuperació moderada i progressiva dels ingressos per prestacions de serveis.

Tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostaria i fiscal, el Comú d’Ordino ha revisat el marc pressupostari 2020/2023 per a l’exercici 2022, on la variació més important respecte al 2021 correspon a l’increment total de la inversió que augmenta en un 5,39%, sent l’any 2022 l’exercici en el qual es preveu una major dotació, aproximadament uns 2,9 milions.

La consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, en la seva exposició ha explicat que les inversions s’han incrementat en salut, persones i en el compromís amb el medi ambienta com la millora del bus parroquial o les inversions al CEO, en lloc de fer noves infraestructures i equipaments. La consellera també ha recordat la rebaixa del deute del 50% amb 12 M d’euros dels dos últims mandats i ha dit que ‘cal adaptar-se als nous temps tot i haver de fer front al deute heretat’.

Entre les inversions ja previstes en el marc pressupostari i que es duran a terme durant aquest exercici, destaquem les destinades a la via pública: la impermeabilització i condicionament del parc de la Covanella i la remodelació del nucli antic. Pel que fa a obres, s’inclou la millora d’eficiència energètica del Comú d’Ordino, el condicionament d’un magatzem de serveis i donar continuïtat a la recuperació de la pedra seca.

Entre les inversions que s’han incorporat al marc pressupostari i que, en part, es realitzaran, durant aquest any destaca l’ampliació del camí al riu de Sornàs; l’adaptació a l’administració electrònica i l’impuls a una nova zona esportiva. ​

Per a aquest any s’ha previst també un import de 677.000 euros pel finançament de les inversions de la mancomunitat. La despesa corrent prevista per a aquest exercici 2022 és de 10.101.979 euros el que suposa un 4,96% més del pressupostat l’any anterior. Tal com s’ha comentat inicialment es destinarà a inversió 2.864.000 euros i 745.000 euros a transferències de capital, és a dir a les inversions de la mancomunitat i a l’aportació al fons de compensació, que cal especificar que aquest any s’ha modificat el percentatge passant del 0,10% de la despesa total al 0,50%.

El Comú d’Ordino continuarà oferint els mateixos serveis que s’han ofert fins a la data, a destacar en les depeses corrents: l’increment de la despesa de funcionament derivada de l’ampliació i reactivació del centre esportiu; l’increment en les partides pel finançament de fires i mercats de promoció turística i dinamització de l’activitat comercial; la implantació d’un sistema de gestió dels aparcaments a la via pública mitjançant una APP interactiva.

Pel que fa a l’endeutament, es farà el retorn, com cada any, d’aproximadament 1 milió d’euros del préstec existent. Es preveu que com que el pressupost d’aquest any 2022 sigui deficitari de 3.390.680 euros aquest es finançarà en part amb romanent de tresoreria, i en part es preveu la possibilitat, si es compleix tot el pressupost, de contractar nou endeutament cap a finals de 2022 per un valor no superior a 555.000 euros La previsió d’endeutament total del Comú d’Ordino seria doncs de 12.788.000 euros, dels quals 9. 733.000 euros corresponents al préstec actual, 555.000 euros al possible nou endeutament i 2.500.000 euros corresponents a la part del Comú en la Societat SECNOA, això suposa estar al 110,15% del sostre d’endeutament.

TOTES LES NOTÍCIES