Ordenament territorial licita treballs de millora a la CS-240 de Montaup

Aina vista des de la carretera CG2
Aina vista des de la carretera CG2. Foto: Google Maps

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs d’actuacions de millora de la CS-240 corresponents a la fase 6, part 3. Els treballs projectats donen continuïtat l’estudi ‘Redacció del Pla d’actuacions a la CS 340 – Carretera Coll d’Ordino – i CS 240 – Carretera de Montaup i vessants adjacents’ i que ja se n’han licitat diverses fases.

La situació del tram objecte del projecte es troba entre els punts quilomètrics 6+800 i 7+000 de la Carretera Secundària de Montaup i té una llargada aproximada de 150 m. L’objectiu de la licitació és millorar i consolidar la plataforma actual que pateix assentaments graduals amb el pas del temps. També es recreixeran els murs allà on calgui i s’executarà una imposta de formigó a la coronació dels murs on s’allotjaran els ancoratges de la barrera de seguretat mixta fusta metall. Així mateix, es repararan aquelles obres de drenatge tant transversals com longitudinals situades dins del tram de l’obra.

El concurs és de caràcter nacional, procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 24 de març d’enguany.

 

Barana entre el Pont d’Aina i el Museu de la moto

El Govern també a licitat els treballs d’arranjament d’un tram de barana de passamà entre el Pont d’Aina i el Museu de la moto de Canillo a la CG-2. L’objectiu dels treballs es substituir un tram de 182 metres de barana de passamà malmesa al punt quilomètric 11+000. La nova barana anirà ancorada en una riostra de formigó armat de secció 40 x 30 cm.

El concurs és de caràcter nacional, procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 24 de març d’enguany.

TOTES LES NOTÍCIES