Llum verda als plans ministerials d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’Administració

Ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés
Ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés. Foto: SFG

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, el Decret pel qual s’aproven els principis per l’elaboració dels plans ministerials d’ordenació i racionalització dels recursos humans de l’Administració general. Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, el decret té rang de reglament i disposa, els objectius de racionalització dels recursos humans i com elaborar els Plans amb el suport de Funció Pública. També determina les condicions de treball no presencial entre els treballadors públics.

El Decret estableix l’objecte, la necessitat i l’àmbit d’aplicació dins l’Administració general. També determina la necessitat de plasmar l’esforç dut a terme per part dels treballadors públics durant els mesos de confinament, la seva càrrega de treball i la seva capacitat d’adaptació.

El text decretat contempla la necessitat de planificar i redefinir els objectius professionals, tenint en compte la nova gestió per processos i la recerca de la simplificació administrativa i com impacta en les càrregues de treball dels equips.

El ministre Portaveu ha explicat que la descripció de les noves tasques podria significar la modificació de llocs de treball. En aquest cas, s’hauran d’indicar quines persones assumirien noves funcions i fer previsions per realitzar les formacions necessàries per adaptar als treballadors.

A més, el Decret preveu, si s’escau, la redistribució de personal temporalment per poder donar suport a altres departaments en moments de necessitat.

S’estipulen mesures de flexibilitat laboral, tals com la redistribució horària, la reducció de la jornada laboral diària amb la reducció proporcional del salari, la reducció compactada de la jornada laboral, la creació de permisos no retribuïts per assumptes propis i la regulació del treball no presencial.

Les mesures de flexibilitat laboral, a excepció de la redistribució horària, seran voluntàries i es facilitaran sempre que no afectin el bon funcionament dels equips de treball. Aquestes mesures no són d’aplicació pels cossos especials uniformats ni pel cos d’Educació docent.

Pel que fa al treball no presencial, es podrà sol·licitar en els llocs que implantin el control de tasques diàries i per objectius de forma setmanal. Sempre que no sigui per confinament, es podrà sol·licitar per un mínim d’una jornada i màxim de tres setmanals, amb l’acord previ de la Direcció i informant Funció Pública que ho ha de fer constar en el registre de personal.

Les direccions s’hauran de responsabilitzar del seguiment de les tasques i dels bons resultats de l’evolució de les funcions. Per la seva part els treballadors hauran de fer el seguiment de les instruccions de seguretat.

TOTES LES NOTÍCIES