L’endeutament públic al 2022 va disminuir respecte l’any anterior

L'edifici administratiu del Govern amb la seu del Consell General al fons
L’edifici administratiu del Govern. Foto: Fòrum.ad

L’endeutament públic del sector institucional “S.13 Administracions públiques”, d’acord amb el Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), engloba el Govern d’Andorra, les entitats no de mercat i les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, els comuns i el Fons de la Seguretat Social (CASS i Fons de Reserva de Jubilació). Definits en aquests termes, l’endeutament públic ha disminuït el 8,6% l’any 2022 respecte a l’enregistrat l’any 2021, i ha passat de 1.366,5 a 1.249,3 milions d’euros. 

En relació amb la ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal, pel que respecta al sector “Administracions públiques”, per a l’any 2022 es situa en el 39,2%, el que suposa 9,4 punts percentuals menys que al 2021 i 1,7 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys. Pel que fa al Govern d’Andorra, la ràtio se situa en el 37,3% per al 2022, el que suposa 9 punts percentuals menys que al 2021 i 0,7 punts percentuals menys que la mitjana dels darrers 5 anys. 

En referència a l’endeutament per càpita, per a aquest 2022 arriba a un import de 15.313 euros, un -10,9% menys que l’any anterior i un 7,1% més respecte la mitjana dels darrers 5 anys. 

TOTES LES NOTÍCIES