La taxa d’ocupació a Andorra, la més alta dels darrers 10 anys

Un treballador del sector de la fusta
Un treballador del sector de la fusta (SFGA)

La taxa d’ocupació estimada en el tercer trimestre de 2023, a Andorra, se situa en el 84,2% de la població d’entre 15 i 64 anys, la xifra més alta dels últims deu anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 2,1 punts si es compara amb l’any anterior i 1,2 punts si es compara amb el segon trimestre de l’any 2023. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 51.687 persones.

Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes s’incrementa 1,1 punts respecte a l’any passat i 1,4 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 3,2 punts en termes anuals i 1,0 punts en relació amb el trimestre anterior.

La població assalariada estimada és de 42.280 persones, és a dir, el 81,8% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 2,0 punts respecte a l’any passat i 1,3 punts si es compara amb el segon trimestre de l’any 2023.

La taxa d’atur se situa en l’1,2% de la població activa i comptabilitza 643 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució d’1,1 punts anualment, i 0,3 punts en termes trimestrals. Per sexes, anualment la taxa d’atur disminueix 0,7 punts pels homes i 1,5 punts per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculina decreix 0,6 punts, mentre que la taxa d’atur femenina augmenta 0,2 punts.

Quant a la taxa d’inactivitat, disminueix 1,2 punts anualment, i 0,9 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 14,8% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.067 persones. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina disminueix 0,3 punts anualment i 0,8 punts en termes trimestrals. Pel que fa a la taxa d’inactivitat femenina, decreix 2,0 punts trimestralment i 1,1 punts respecte al trimestre passat.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament positiu a Espanya i Unió Europea 27 països, situant-se en l’11,9% (-0,8 punts) i 5,9% (-0,2 punts) respectivament. D’altra banda, a França ha presentat un comportament negatiu, situant-se 7,5% (+0,2 punts).

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES