La Generalitat aprova un acord amb l’UdA perquè els alumnes puguin fer pràctiques als centres catalans

La Universitat d'Andorra

El Govern de la Generalitat ha aprovat subscriure un acord de col·laboració entre el Departament d’Educació i la Universitat d’Andorra, per tal que l’alumnat del centre universitari pugui fer pràctiques als centres educatius catalans.

Amb aquest acord, es vol afavorir l’apropament dels universitaris andorrans a la realitat educativa de Catalunya, i al mateix temps que puguin adquirir la  competència més gran possible per a la seva professió. Al marge de les pràctiques als centres formadors, els alumnes també les podran realitzar als serveis educatius i a les unitats dependents del Departament d’Educació.

D’aquesta manera, els alumnes realitzaran els crèdits de pràctiques als centres i, entre altres tasques, hauran de participar en l’observació i col·laboració en les actuacions pròpies de la institució i col·laborar amb els professionals del centre en la planificació, realització i avaluació d’activitats educatives.

Iniciar-se en la utilització de tècniques i habilitats professionals
Per fer-ho possible, el Departament d’Educació es compromet a coordinar la tutorització i l’oferta de places de pràctiques, a designar un tutor per a cada alumne, i a facilitar les places de pràctiques a la Universitat d’Andorra. Aquesta, per la seva banda, també designarà un professor responsable de pràctiques, col·laborarà amb els tutors de pràctiques dels centres formadors, acordarà el pla de treball de l’estudiant i els informarà de les activitats de formació organitzades per la Universitat i que puguin ser del seu interès.

L’acord de col·laboració tindrà vigència fins el curs 2022-2023, amb possibilitat de pròrroga per tres cursos.

TOTES LES NOTÍCIES