Es renoven els membres de la Comissió Jurídica Esportiva

Lestadi comunal Joan Samarra, dAndorra la Vella
L’estadi comunal Joan Samarra, d’Andorra la Vella. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Epsorts, Sílvia Riva, el nomenament dels nous membres de la Comissió Jurídica Esportiva. La comissió és l’òrgan adscrit orgànicament al Ministeri competent en esports que, actuant amb total independència, decideix en darrera instància administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la seva competència. Les resolucions exhaureixen la via administrativa.

La comissió està integrada per tres membres i un secretari, aquest darrer amb veu i sense vot, amb experiència acreditada en matèria esportiva. Els tres membres i el secretari són nomenats pel Govern. Així, i tal com ha aprovat l’Executiu, els nous membres que configuren la comissió són els següents: Antoni Rovira Roca com a president, Ramon Tena Pera i Eduard Vergara Arauz com a vocals i Meritxell Rabadà Duque com a secretària.

El canvi dels nous membres de la comissió permet emprar una via més mediadora de la comissió per intentar estendre la mà al màxim possible i que els dues parts implicades arribin a un acord del conflicte i evitar així la via jurisdiccional.

TOTES LES NOTÍCIES