El Síndic de Greuges gestiona 20 queixes i 19 consultes de l’Alt Urgell al llarg del 2019

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha rebut al llarg del 2019 un total de 20 queixes i 19 consultes des de l’Alt Urgell, que sumen 39 actuacions. L’oficina del defensor del ciutadà ha presentat el seu informe d’aquest darrer any, que inclou les dades desglossades de cada comarca.

Les principals actuacions del Síndic a l’Alt Urgell han estat per temes relacionats amb polítiques territorials (7 queixes i 3 consultes), polítiques socials (5 queixes i 9 consultes) i administració pública i tributs (5 queixes i 3 consultes). En el primer apartat, destaquen les relacionades amb el medi ambient (4 queixes i 3 consultes) i les d’urbanisme (3 queixes). També ha rebut 3 queixes relacionades amb la salut, juntament amb 4 consultes sobre aquest àmbit.

La resta de queixes -ja amb casos més puntuals- han estat per temes com ara serveis socials, infància, adolescència, consum, seguretat ciutadana. Pel que fa a les consultes, a banda, a banda dels temes ja esmentats, també se n’ha rebut de relacionades amb discriminació, ensenyament, habitatge i llengua.

Per municipis, la Seu d’Urgell concentra la majoria de sol·licituds al Síndic (22), tant pel que fa a queixes (13) com a consultes (9), seguit de Ribera d’Urgellet (amb 4 i 2 respectivament). Les altres queixes s’han presentat des d’Alàs i Cerc, Fígols i Alinyà i les Valls de Valira, amb una per cada municipi; i la resta de consultes, des del Pont de Bar (3); Oliana, Montferrer i Castellbò i Ribera d’Urgellet (2 a cada municipi) i Coll de Nargó (1).

Finalment, pel que fa a l’origen dels demandants, hi ha equilibri entre les queixes presentades per homes (10) i per dones (9), mentre que una d’elles la va presentar una persona jurídica. Quant a les consultes, 12 les van fer dones; i les 7 restants, homes.

 

Un total de 164 tràmits oberts a l’Alt Pirineu i Aran
Pel que fa a la comarca veïna de la Cerdanya, el Síndic de Greuges ha atès 47 casos (23 queixes i 24 consultes), amb predomini de les relacionades amb polítiques socials (18), administració pública (11) i consum (11), i amb 5 queixes relacionades amb l’urbanisme.

A la resta de les comarques pirinenques, s’ha atès 28 sol·licituds al Pallars Jussà (18 d’elles, queixes), 21 al Pallars Sobirà (amb 16 queixes), 9 a l’Alta Ribagorça i 20 a l’Aran. Així, el balanç global per a la regió de l’Alt Pirineu i Aran és de 164 tràmits, dels quals 94 han estat queixes.