El PS proposa un límit a l’1,25% per a l’increment dels lloguers prorrogats i del 0% per als contractes vigents

A la foto, en primer i segon terme, la bancada socialdemòcrata al Consell General
A la foto, en primer i segon terme, la bancada socialdemòcrata al Consell General (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat dues esmenes al Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge. Aquestes, busquen, d’una banda limitar l’increment dels preus dels lloguers a un 1,25% com a màxim en aquells contractes prorrogats i congelar els contractes vigents i, així, “frenar l’espiral inflacionista”, i de l’altra evitar discriminacions.

Els consellers socialdemòcrates proposen reduir del 5% que preveu el text presentat pel Govern a l’1,25% el creixement màxim permès dels preus dels lloguers per a aquells contractes que es troben vençuts i prorrogats ja sigui tàcitament o forçosa. Per a aquells contractes vigents, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata proposa congelar i que no es puguin revaloritzar els preus dels lloguers, mentre el text original permet un increment de fins el 2%.

Amb una altra esmena es busca evitar discriminacions en funció de la durada dels contractes laborals. Així, des de les files socialdemòcrates es demana que els increments salarials s’apliquin a tothom, amb independència de si el seu contracte és per més o menys d’un any. El text original deixa fora d’aquests increments salarials aquells contractes amb un període de vigència menor a un any, i per tant tots els temporers en quedarien exclosos. 

TOTES LES NOTÍCIES