El PS demana explicacions a Govern pel “conveni innecesari” amb l’exfedatari Josep Estañol

Joaquim Miró
Joaquim Miró, Conseller General (Foto PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata defensa que el conveni que va signar el Govern amb l’exnotari, Josep Estañol per a la cessió gratuïta dels instruments notarials digitalitzats és del tot innecesari: “la propietat d’aquests protocols ja era de l’Estat i la llei obliga el seu lliurament, doncs són documents de titularitat pública”, ha explicat el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Joaquim Miró.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una pregunta oral per conèixer, en primer lloc, els motius que han dut al Govern a signar un conveni per obtenir una informació que legalment ja era de la seva propietat. En segon lloc, des del PS volen saber si el Govern té la intenció de satisfer alguna quantitat en aplicació de l’esmentat conveni. Finalment, i atès que segons el mateix conveni, l’Estat haurà de completar els treballs de digitalització dels protocols corresponents als anys 2019 i 2020 i vistes determinades clàusules establertes en el conveni en les que el Govern s’autoimposa una sèries d’obligacions i limitacions a la seva acció, els socialdemòcrates demanen per què el Govern s’ha autoimposat l’assumpció de certes obligacions en aplicació del conveni.

 

Altrament, el Grup Parlamentar Socialdemòcrata ha tramitat una segona pregunta oral per obtenir informació en relació amb la contractació directa d’una persona com a Relacions públiques: “amb anterioritat s’havia rumorejat la contractació de la dita empresa per qüestions de seguretat. Volem saber com és que ara se la contracta per qüestions de relacions públiques”, ha explicat el conseller general Jordi Font. Els socialdemòcrates recorden que en data 3 de juny del 2020, es va contractar per als treballs de prestació de serveis en matèria d’inversió estrangera a l’empresa A2 Security Assessors per l’import de 21.250€ i fins al 31 de desembre de 2020. En aquest sentit, des del PS demanen en què consisteixen concretament aquests treballs i serveis i com s’avaluarà l’assoliment dels objectius perseguits.

TOTES LES NOTÍCIES