El Govern aprova el Pla de mobilitat de l’Administració general per a afavorir la sostenibilitat

Mitjans de mobilitat sostenible
Mitjans de mobilitat sostenible (freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el nou Pla de mobilitat sostenible de l’Administració general. El projecte es desprèn del Reglament relatiu als Plans de mobilitat sostenible per al personal d’Administració, entitats públiques i empreses (PMSP), que a la vegada desplega la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

El marc normatiu demanda la redacció de plans de mobilitat per a totes les empreses i entitats públiques de més de 100 treballadors per a afavorir el transport sostenible, la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i continuar avançant per a complir amb els compromisos internacionals de neutralitat carboni al 2050.

El nou pla aprovat aquest dimecres pel Govern té l’objectiu de ser una eina més per a contribuir a la reducció de les emissions produïdes a causa de la mobilitat interna del país. Per a l’elaboració del pla, ha estat necessària una diagnosi interna, així com també l’impuls d’una enquesta per a conèixer en detall els hàbits de mobilitat dels treballadors de l’Administració general, en el marc d’un procés participatiu.

S’han identificat un total de 79 centres de treball, dels quals pràcticament el 50% s’ubiquen a la Vall Central (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb un total de 38 centres de treball), i seguidament es concentren a Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria (amb un total de 30 centres de treball).

Quant al personal, la distribució territorial és força similar a la dels centres de treball, atès que el 65% del personal treballa principalment a la Vall Central (1.632 personal) i seguidament es concentren a Encamp i Sant Julià de Lòria. Cal tenir en compte que el 44% dels centres són relativament petits, amb menys de 10 treballadors i que el 95% dels centres de treball tenen menys de 90 treballadors. Només 4 centres de treball superen la xifra dels 100 treballadors, 3 d’aquests centres ubicats a Andorra la Vella (Edifici Prat del Rull, Edifici Clara Rabassa i Edifici Administratiu de Govern) i 1 d’ells a Escaldes-Engordany (Despatx central de Policia a l’Obac).

A partir dels resultats de l’enquesta i extrapolant les dades per la totalitat del personal de Govern, els desplaçaments identificats són 304 trajectes diaris diferents, associats a la Vall Central i fora de la mateixa. En aquesta primera fase del pla, es posa el focus als desplaçaments feina-domicili. Actualment aquest desplaçaments s’acostumen a fer en vehicle privat o a peu, en cas d’ubicar-se a la Vall Central el domicili i el lloc de feina. L’objectiu del pla és jerarquitzar aquests desplaçaments per a impulsar la racionalització de la mobilitat, la mobilitat activa, l’ús del transport públic, vehicles compartits o transport amb emissions 0 de CO2.

Entrant al detall del pla, i un cop feta la diagnosi de situació, aquest estableix un total de 6 programes d’acció: Racionalització dels desplaçaments; impuls de la mobilitat activa; foment del transport col·lectiu compartit; ús racional i eficient del vehicle privat motoritzat; gestió i seguiment del pla de mobilitat i promoció de la formació en mobilitat sostenible.

Els sis programes es subdivideixen en un total de 26 accions concretes. Entre totes aquestes accions en destaquen les següents: consolidar i regular la política de treball no presencial, habilitar punts de co-working als diferents edificis governamentals que permetin treballar més a prop del lloc de residència evitant desplaçaments; impulsar una política de flexibilitat horària que permeti un ús més habitual dels mitjans de transport públic; desenvolupar una plataforma que permeti compartir vehicle privat; habilitar infraestructura bàsica que afavoreixi l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i les bicicletes i renovació i optimització de la flota de vehicles elèctrics per als desplaçaments de feina en coherència amb l’estratègia nacional de mobilitat.

Per tal de fer un seguiment efectiu del pla, es preveu la creació d’una comissió de seguiment formada per la Secretaria d’Estat de la Funció Pública i per l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic.

TOTES LES NOTÍCIES