El Consell de Ministres adjudica el concurs per a l’elaboració del Pla nacional de residus 2021-2035

Vendrell davant una caseta de recollida de residus
Vendrell davant una caseta de recollida de residus. Foto: Comú d’Escaldes-Engordany/Jonathan Gil

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació definitiva dels estudis tècnics per a l’elaboració del Pla nacional de residus 2021-2035. El concurs nacional ha estat atorgat a l’empresa Lavola Companyia de serveis ambientals d’Andorra per un import total de 40.545,00 euros.

El nou Pla nacional de residus 2021-2035 s’ha d’integrar com un eix en l’Estratègia d’economia circular que s’està treballant i que s’inclou en el projecte de Llei de l’economia circular. L’objectiu és obtenir un instrument per planificar, coordinar i racionalitzar les accions, les mesures i els projectes encaminats a la consecució dels objectius definits per la futura llei, així com la prevenció de residus i una gestió més eficient d’aquests. És necessària la transició cap a una economia circular, i en aquest context el nou pla nacional de residus és clau.

El pla ha d’integrar les perspectives més recents en la gestió dels residus i ha d’establir els nous objectius que guiïn la política de gestió de residus i que permetin una transició cap a una economia circular. En aquest sentit, les metes a fixar s’han d’alinear amb els objectius previstos a les directives europees i en concret pel reciclatge, l’objectiu previst a la directiva europea de residus és l’assoliment del 65% de reciclatge dels residus urbans a l’horitzó 2035. El nou PNR dona continuïtat al Pla Nacional de residus 2001-2020 revisant els objectius a assolir i actualitzant els programes i plans d’acció encaminats a la implementació dels preceptes de l’economia circular així com millorant la gestió dels residus.

TOTES LES NOTÍCIES