El Consell Assessor del Patrimoni Cultural aborda els canvis legislatius del sector

Reunió telemàtica del  Consell Assessor del Patrimoni Cultural
Reunió telemàtica del Consell Assessor del Patrimoni Cultural. Foto: SFG

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha encapçalat aquest dimarts la primera reunió del 2022 del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP). La trobada s’ha celebrat en format virtual, per facilitar l’assistència de tots els membres del consell i respectar les mesures de prevenció en front de la COVID-19.

La reunió s’ha centrat bàsicament en l’anàlisi i tracte dels textos legals que afecten el sector. Així, en primer lloc, s’ha tractat el marc legal actual en matèria de patrimoni cultural, com a continuació de la reunió anterior que va tenir lloc el 22 de desembre passat. Després de presentar les propostes tècniques en la darrera reunió, en la trobada d’avui s’han recollit les reflexions i aportacions dels membres del consell una vegada analitzada la informació presentada amb l’objectiu d’avançar en l’elaboració d’un nou marc regulador per a la gestió del patrimoni cultural actualitzat i en línia amb la normativa internacional.

Seguidament, s’ha presentat una anàlisi de la nova Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, centrat en l’afectació que l’aprovació d’aquesta llei tindrà en l’elaboració del nou marc legal relatiu al patrimoni cultural, en el qual es contempla també la redacció i l’aprovació d’una llei d’arxius i documents. Aquesta nova llei d’arxius preveia contemplar l’ampliació de les funcions de l’actual Comissió d’Avaluació i Accés a la Documentació (CAAD), dedicada a l’anàlisi de la documentació del Govern d’Andorra per decidir el temps de conservació d’aquesta documentació i a partir de quin moment és accessible per als ciutadans. La nova llei de transparència ja contempla una ampliació de les funcions de la CAAD, a banda de regular el procediment d’accés a la informació pública i, per tant, s’ha volgut analitzar com s’hauran d’incloure aquests canvis en la normativa d’arxius que s’està preparant.

Finalment, s’ha comunicat la intenció de presentar al Govern i publicar, en les properes setmanes, el decret de nomenament dels membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural que recull els canvis en la direcció del Departament de Patrimoni Cultural i en la Secretaria del Consell Assessor.

TOTES LES NOTÍCIES